Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie is van essentieel belang bij wegwerkzaamheden en bouwprojecten. De impact op de directe omgeving van de bouwlocatie is groot. Omwonenden, bedrijven en winkeliers maar ook scholen, vervoersbedrijven en gemeentelijke diensten kunnen overlast ervaren tijdens het project.

Hoe betrek je de doelgroep bij je plannen?

Bij omgevingscommunicatie gaat het vaak meer om luisteren dan alleen maar om zenden. We creëren dan ook een juiste mix van online en offline middelen en zorgen voor relevante informatie op het juiste moment. Zo draagt goede communicatie met de omgeving bij aan de relatie met stakeholders en zorgt voor draagvlak.

Het Gilde gelooft dat marketing en communicatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Eerst nadenken over de strategie om vervolgens communicatiemiddelen te ontwikkelen passend bij verschillende doelgroepen.

Menu