Jaarverslag Drenthe College

NEXT LEVEL COMMUNICATIE

Omdat jongeren informatie anders consumeren dan ouderen en omdat stagebedrijven andere interesses hebben dan gemeenten, heeft Het Gilde samen met Drenthe College naast een volledig jaarverslag, een serie deelverslagen ontwikkeld inclusief een online variant met animaties, filmpjes, foto’s en korte teksten. Op deze manier kan elke doelgroep relevante informatie makkelijk terugvinden.

Jaarverslag Drenthe College
Jaarverslag Drenthe College

VRAAG VAN DRENTHE COLLEGE

ROC Drenthe College verzorgt onderwijs voor circa 8.500 studenten en professionals en heeft vestigingen in Assen, Meppel en Emmen. Zowel ouders, medewerkers, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de provincie Drenthe, gemeenten, bedrijven, instellingen en scholen in het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs zorgen dat Drenthe College midden in de samenleving staat. Omdat Drenthe College alle stakeholders wil voorzien van juiste informatie heeft ze Het Gilde gevraagd om een jaarverslag te ontwikkelen die aansluit bij de informatiebehoefte van de doelgroepen.

AANPAK VAN HET GILDE

Drenthe College heeft samen met Het Gilde allereerst de doelgroepen in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken wat de specifieke informatiebehoefte is van elke doelgroep. Met deze kennis is naast een volledig jaarverslag voor het ministerie een serie thematische deelverslagen ontwikkeld voor de andere stakeholders. Daarnaast brengen we in een online variant mooie projecten en voorbeelden van het onderwijs tot leven met film, animatie en beeld.

Ready for next level marketing?

Promotiecampagne BIZ Deventer
Menu