Marketing & communicatie Polteq

NEXT LEVEL MARKETINGCOMMUNICATIE

Het Gilde heeft voor Polteq een Merkengids (brandguide) opgeleverd. Deze heldere beschrijving van de Why, How, What, de kernwaarden en de kernpropositie is vervolgens gebruikt voor het steviger positioneren van het merk Polteq. De positionering heeft Het Gilde uitgewerkt in een nieuwe belofte, communicatielijn met een opgefriste huisstijl (inclusief middelen als brochures, personeelsblad, visitekaartjes et cetera) en een promotiecampagne. In 2018 zal de huisstijl ook doorgevoerd worden op de nieuw te ontwikkelen website.

VRAAG VAN POLTEQ

Polteq is de grootste onafhankelijke specialist in Nederland en België in software testen en marktleider op het gebied van testopleidingen. Polteq benaderde Het Gilde om filmpjes/animaties te ontwikkelen om de dienstverlening van het softwaretestbedrijf onder de aandacht te brengen van (potentiële) opdrachtgevers. Op het eerste gezicht een relatief simpele vraag, maar er lag nog wel een vraag onder; namelijk waar staat het bedrijf Polteq eigenlijk voor.

AANPAK VAN HET GILDE

Bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen staan we graag eerst stil bij de kern van het merk (DNA). Wat is het belang van het merk, wat maakt het bijzonder en hoe positioneer je het ten opzichte van concurrenten? Om de boodschap goed over te brengen, was juist deze stap ‘terug’ van groot belang. Het Gilde heeft dan ook eerst een Merkengids opgesteld omdat van hieruit eventuele vervolgstappen (communicatiestrategie, online strategie, ontwikkeling van middelen en eventuele begeleiding) eenduidiger en beter genomen kunnen worden.

Ready for next level marketing?

Promotiecampagne BIZ Deventer
Huisstijl Deventer Grows Digital
Menu